طرح جابر برای کلاس دوم دبستان ❶ تضمینی با کارتو پلاست و دفتر گزارش و کارنما خزه ها

طرح جابر برای کلاس دوم دبستان ❶به انضمام کارتو پلاست و دفتر گزارش و کارنما موضوع خزه ها طبق بخشنامه 404-1403

گروه پژوهشی ادو مازند تدوین گر و پژوهشگر نمونه سال پیرامون طرح جابر در میان موسسات آموزشی می باشد. در واقع در تیم پژوهشی ما محصولات به صورت یونیک و فوق تخصصی جمع آوری شده است که علاقه مندان به این امر می توانند از طرح های موجود استفاده و بهره لازم را ببرند. خاطر نشان می شود که این تیم زیر مجموعه ای از بانک فایل پژوهشی معلمان می باشد که در این مقوله سالهاست دارای تخصص و تجربه می باشد.

طرح جابر برای کلاس دوم دبستان ❶به انضمام کارتو پلاست و دفتر گزارش و کارنما موضوع خزه ها شامل موارد زیر می باشد :

 • کلیه عکس های با کیفیت طرح جابربن حیان مرتبط با مقوله خزه ها
 • با کیفیت ترین تابلو نمایش طرح جابربن حیان مرتبط با مقوله خزه ها
 • عکس های مستند شده در ارتباط با طرح جابربن حیان مرتبط با مقوله خزه ها
 • کاملترین و قابل قبول ترین و به روز ترین مستندات مرتبط با مقوله خزه ها

هر آنچه که شما در این طرح جابر برای کلاس دوم دبستان ❶به انضمام کارتو پلاست و دفتر گزارش و کارنما موضوع خزه ها خواهید دید بر اساس آخرین بخشنامه های ارسالی از سازمان آموزش و پرورش تدوین شده در ارتباط با طرح جابربن حیان مرتبط با مقوله خزه ها می باشد.

بخش کوچکی از تعاریف موجود

چرخهٔ جنسی

چرخهٔ جنسی
خزه گیان از گیاهانی هستند که بدون دانه تولید مثل جنسی می‌کنند. زندگی گیاه شامل دو مرحلهٔ گامتوفیتی (هاپلوئیدی) و اسپوروفیتی (دیپلوئیدی) است. گامتوفیت خزه گیاه اصلی سبز آن است و بزرگتر از اسپوروفیت است. خزه دارای گامتوفیت نرو ماده است که در راس هر کدام به ترتیب آنتریدی و آرکگن تشکیل می‌شود. در آنتریدی٫ آنتروزوئید (گامت نر) و در آرکگن٫ سلول تخم زا (گامت ماده) که هر دو هاپلوئید اند از طریق میتوز تولید می‌شود. سپس آنتروزوئید از آنتریدی خارج شده و توسط آب‌های سطحی بوسیلهٔ دو تاژک٫ خود شنا کرده و خود را به درون آرکگن و به سلول تخم زا می‌رساند و در ارکگن با تخم زا لقاح یافته و سلول دیپلوئید تخم را می‌سازد. تخم (زیگوت) از درون آرکگن میتوز می‌کند و بزرگتر می‌شود و اسپوروفیت خزه که همواره متصل به گامتوفیت ماده است را بوجود می‌آورد. لازم است ذکر شود که اسپوروفیت خزه فتوسنتز نمی‌کند و از نظر غذایی کاملاً به گامتوفیت سبز ماده وابسته است. پس از مدتی اسپوروفیت به مرحلهٔ بلوغ می‌رسد و دارای تار (میله) ی می‌شود که در راس آن کپسول (هاگدان) وجود دارد. در هاگدان سلولی دیپلوئید به نام سلول مادر هاگ میوز داده و هاگ (هاپلوئید) را بوجود می‌آورد. در این حالت خزه دوباره وارد مرحلهٔ هاپلوئیدی می‌شود.

بحث قابل تامل مرتبط با مقوله طرح جابر برای کلاس دوم دبستان ❶به انضمام کارتو پلاست و دفتر گزارش و کارنما موضوع خزه ها:

در طرح حاضر دفتر کارنما به صورت نمونه با فرمت ورد و با قابلیت ویرایش نیز قرار گرفته که در این دفتر کارنما بخش هایی جهت نگارش موارد زیر مشخص شده است :

 1. مقدمه
 2. موضوع پروژه حیان مرتبط با مقوله خزه ها
 3. زمان صرف شده برای انجام پروژه خزه ها
 4. مشکلات پروژه خزه ها
 5. راه حل ها پروژه خزه ها
 6. مطالعه آماري ( آمار ) پروژه خزه ها
 7. نوع پروژه خزه ها
 8. تحقیق پروژه خزه ها
 9. طرح مسئله پروژه خزه ها
 • ارائه فرضیه پروژه خزه ها
 • ثبت نتایج پروژه خزه ها
 • نتیجه گیري پروژه خزه ها
 • وسایل مورد نیاز پروژه خزه ها
 • نتیجه گیري پروژه خزه ها
 • سپاسگزاري پروژه خزه ها
 • مدیریت زمان پروژه خزه ها
 • جمع آوري اطلاعات پروژه خزه ها
 • فرضیه سازي پروژه خزه ها
 • تعیین متغیرها پروژه خزه ها
 • ثبت و سازماندهی نتایج پروژه خزه ها

نکات تکمیلی پیرامون طرح جابر برای کلاس دوم دبستان ❶به انضمام کارتو پلاست و دفتر گزارش و کارنما موضوع خزه ها :

در این پروژه و طرح جابر مطالب آموزشی تکمیل شده به قرار زیر موجود است :

 • تابلوی نمایش پروژه طراحی و ساخت مرتبط با مقوله خزه ها
 • تابلوی نمایش جمع آوری و طبقه بندی مرتبط با مقوله خزه ها
 • تابلو نمایش آزمایش مرتبط با مقوله خزه ها
 • تابلو نمایش علمی تحقیق مدل نمایش مرتبط با مقوله خزه ها
 • انتخاب موضوع پروژه مرتبط با مقوله خزه ها
 • بروشور راهنماي والدين مرتبط با مقوله خزه ها
 • جدول زمانبندی پروژه آزمایش مرتبط با مقوله خزه ها
 • راهنماي پروژه علمي مرتبط با مقوله خزه ها
 • فرم داوری  جمع آوری مرتبط با مقوله خزه ها
 • ملاک های توصیفی داوری آزمایش مرتبط با مقوله خزه ها
 • فرم داوری آزمایش مرتبط با مقوله خزه ها
 • نقش ها و مسئولیت ها مرتبط با مقوله خزه ها

برای دانلود  این طرح  از لینک زیر اقدام نمایید .

https://b2n.ir/j40384