مراجعه کننده گرامی، جهت ورود به سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران باید پس از ورود به سایت وزارت آموزش و پرورش، مراحل ذیل را اجرا نمایید:

توجه: این صفحه بصورت خودکار پس از 30 ثانیه به سایت وزارت آموزش و پرورش منتقل خواهد شد

ابتدا وارد سایت وزارت آموزش و پرورش شوید(www.medu.ir)


وارد بخش "سایتهای استان ها" شوید


از لیست استانها، "مازندارن" را انتخاب نمایید


سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران باز خواهد شد

توجه شود که لینک تمامی سایتهای قبلی آموزش و پرورش (از جمله ارسال و دریافت فایلهای دبیرخانه) در این سایت قرار داده شده و آماده استفاده می باشد